PRODUCT BY CATEGORY

เป็นผู้แทนนำเข้า จำหน่ายเครื่องมือ และให้บริการเช่าเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
 
   

  HILIGHT ACTIVITY
พบกับสินค้าราคาพิเศษ MGC-P-PUMP Multi-Gas Detector
  เครื่องวัดก๊าซชนิดพกพา (หัววัด 4 ชนิด)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับงานตรวจวัดก๊าซ สามารถตรวจวัดได้ 4 ก๊าซ ตรวจวัดก๊าซ O2/FL/CO/H2S พร้อมแสดงผลตัวเลขดิจิตอลในเครื่องเดียว สำหรับงานความปลอดภัยพกพาติดตัวบุคคล และเคลื่อนย้ายได้สะดวก ใช้งานง่าย
เครื่องมือตรวจวัดก๊าซสำหรับที่อับอากาศหรือสถานประกอบการในพื้นที่อันตราย ปั๊มภายในตัวเครื่อง สามารถดูดตัวอย่างได้ถึง 75 ฟุต บันทึกข้อมูลภำยในตัวเครื่องได้ไม่น้อยกว่ำ 2 เดือน

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 097-919-7311
#เครื่องวัดก๊าซ ##เครื่องวักก๊าซชนิดพกพา
อ่านเพิ่มเติม
สินค้าราคาดี เครื่องวัดก๊าช MGC-P Multi-Gas Detector
  เครื่องวัดก๊าซชนิดพกพา เหมาะสมสพหรับการทำงานในพื้นที่อับอากาศ confine space ที่อันตราย
-มีสัญญาณเตือนเสียง แสง และแรงสั่นที่ตัวเครื่อง
-จอแสดงผลมีระบบแสงสว่างในที่มืดระบบของเครื่อง
สำหรับงำนตรวจวัดก๊ำซ สำมำรถตรวจวัดได้ 4 ก๊าซ ในเครื่องเดียว สำหรับงำนควำมปลอดภัยพกพำติดตัวบุคคล และเคลื่อนย้ำยได้สะดวก ใช้งานง่ำย เครื่องมือตรวจวัดก๊ำซสำหรับที่อับอากาศหรือสถานประกอบการในพื้นที่อันตราย
บันทึกข้อมูลเหตุการณ์ เตือน/ค่าเกินกว่ากำหนดการสอบเทียบค่าระบบแบตเตอรี่ สามารถชาร์จไฟได้ในตัว
ได้รับ Japan มาตรฐาน IP65,UL,CE,ATEX

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 063-205-9342
#เครื่องวักก๊าซ #เครื่องวักก๊าซชนิดพกพา
อ่านเพิ่มเติม
สินค้าใหม่ เครื่องวัดก๊าซ Model 6200
  เครื่องวัดก๊าซ Model 6200
เครื่องวัดชนิด 4 ก๊าซ ตรวจวัดก๊าซ LEL,O2,CO,H2S Option Exteral Pump
ระบบเตือน เสียง แสง สั่น หัววักมาตรฐานสูง citi technologies
มาตรฐานกันน้ำ IP66 มาตรฐานกันระเบิด Exdib II CT4 Gb

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 063-205-9342
#เครื่องวัดก๊าซ
อ่านเพิ่มเติม
รู้รึเปล่า มีสินค้า เครื่องวัดก๊าช Model ES30A
  เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดก๊าช Model ES30A
ชนิด 4 หัววัด แสดงค่าพร้อมกัน ก๊าซออกซิเจน,ก๊าซไวไฟ และ ก๊าซพิษ CO/H2S
ราคาประหยัด ใช้งานง่าย โรงงานผลิตประเทศจีน

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 063-205-9342
#เครื่องวัดก๊าซ
อ่านเพิ่มเติม
สินค้าแนะนำ เครื่องวัดก๊าซ SKY3000
  ทนทานเครื่องมือสามารถต้านทานการตกหล่นสามเมตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ง่ายขึ้น ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ สวยงามและเป็นมิตร โหมดโต้ตอบที่สมเหตุสมผลและใช้งานง่าย
ฟังก์ชัน Bluetooth เสริม ข้อมูลสามารถส่งไปยังโทรศัพท์มือถือหรือพีซีแบบเรียลไทม์ฟังก์ชันการจัดเก็บมาตรฐาน
ส่งออกข้อมูลในคลิกเดียว

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 063-205-9342
#เครื่องวัดก๊าซ #SKY3000
อ่านเพิ่มเติม
สินค้าแนะนำ เครื่องวัดอุณหภูมิ-อัตราการไหลในอากาศ
  🎉TM-4002 Hot-wire Air velocity meter เครื่องวัดอุณหภูมิ-อัตราการไหลในอากาศ
>> ตรวจวัดอุณหภูมิ-อัตราการไหลในอากาศ
>> หัววัดอัตราการไหลอากาศแบบ HOT-WIRE
>> ระบบบันทึกข้อมูลในตัวเครื่อง
>> เลือกหน่วยตรวจวัดได้
>> ตามประกาศกรมอนามัย ปี 2565 <<

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 063-205-9342
#เครื่องวัดอุณหภูมิ #เครื่องอัตราการไหลในอากาศ
อ่านเพิ่มเติม
สินค้าแนะนำ เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร
  🎉TM-380 Multi IAQ Monitor เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร
>> ตรวจวัด 5 พารามอเตอร์
>> วัดฝุ่น PM.2.5 และ PM-10
>> วัดอุณหภูมิ และ ความชื้น
>> วัดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 063-205-9342
# เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร #MultiIAQMonitor
อ่านเพิ่มเติม
สินค้าแนะนำ เครื่องเก็บแบคทีเรียในอากาศภายในอาคาร
  🎉BIo-Stage Bacteria Air Sampler เครื่องเก็บแบคทีเรียในอากาศภายในอาคาร
>> อัตราการไหล 28.3 ลิตรต่อนาที
>> ทำด้วยอลูมิเนียมกันการกัดกร่อน
>> ระบบล็อคแน่นหนา ป้องกันการรั่วไหล
>> จานเพาะเชื้อมาตรฐาน 9 เซนติเมตร
>> ระบบไฟแบตเตอรี่แบบอัดประจุ

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 063-205-9342
#เครื่องเก็บแบคทีเรีย # Bacteria Air Sampler
อ่านเพิ่มเติม
HOT PRODUCT เครื่องวัดฝุ่นละอองแบบตัวเลขในอากาศ
  🎉Dustmate Dust Monitor เครื่องวัดฝุ่นละอองแบบตัวเลขในอากาศ
>> ตรวจวัดฝุ่นขนาด PM1,PM2.5,PM10,TSP
>> ระบบตรวจวัดแบบการกระเจิงของแสง Nephelometer
>> ระบบบันทึกข้อมูลในตัวเครื่อง
>> ช่วงตรวจวัด 0-6000 Ug/m3
>> ระบบแบตเตอรี่แบบอัดประจุ

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 063-205-9342
#เครื่องวัดฝุ่นละออง
อ่านเพิ่มเติม
HOT PRODUCT เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร
  🎉YESAIR IAQ Monitor เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร🎉
จอ LCD กราฟิกขนาดใหญ่ที่แสดงการอ่านเซ็นเซอร์,ระดับแบตเตอรี่และสถานะการบันทึกทั้งหมด
น้ำหนักเบาโค้งและสะดวกสบายในการถือเมนูมัลติฟังก์ชั่นใช้งานง่าย การสุ่มตัวอย่างก๊าซด้วยปั๊มดูดภายใน
หรือ โดยการแพร่กระจาย
>> ตามประกาศกรมอานมัย 2 <<

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 063-205-9342
#เเครื่องวัดคุณภาพในอากาศ # IAQMonitor
อ่านเพิ่มเติม
HOT Pro... เครื่องเก็บตัวอย่างแบคทีเรียในอากาศ
  🎉Portable Microbial Air Sampler เครื่องเก็บตัวอย่างแบคทีเรียในอากาศ🎉
เก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ในอากาศเก็บ. ตัวอย่างจุลินทรีย์จากอากาศโดยใช้เครื่องดูดอากาศ. Air-sampler
จอแสดงผล LCD พร้อมระบบทัชสกรีน ระบบบันทึกข้อมูล โอนถ่ายผ่าน USB
รีโมทคอนโทรลแบบอินฟาเรด ควบคุมการเปิดปิด แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน 12 ชั่วโมง

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 063-205-9342
#เครื่องเก็บตัวอย่างแบตทีเรีย #MicrobialAirsampler
อ่านเพิ่มเติม
เตรียมพบสินค้า Acoustic calibrator Model 103 Class1
  เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดเสียง Model 103
>> IEC 60942:2017 Class1
>> DUAl LEVEL
>> 94 and 114 dB

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 063-205-9342
#เครื่องสอบเทียบ #Class1 # Model103
อ่านเพิ่มเติม
HOT Por.. Acoustic calibrator Model 105
  เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดเสียง Acoustic calibrator Model 105
>> มาตรฐาน Calss 1
>> Single Level 94 dB
>> Frequency 1 kHz
>> IEC 60942:2003

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 063-205-9342
#เครื่องสอบเทียบ #Class1 # Model105
อ่านเพิ่มเติม
พบกับสูตรลับ เครื่องเทียบสอบ Model ST-120
  เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดเสียง Model ST-120
>> มาตรฐาน Calss 1
>> DUAL LEVEL
>> 94 and 114 dB
>> IEC 60942:2013

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 097-919-7311
#เครื่องสอบเทียบ #Class1 #ST-120 #SoundCalibrator
อ่านเพิ่มเติม
พบเจอสินค้าสุดแรง CB-001 Class1
  เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดเสียง Model CB-011
>> IEC 60942:2017 Class1
>>Single Level 94 dB
>> Frequency 1 kHz

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 097-919-7311
#เครื่องสอบเทียบ #Class1 #CB-011
อ่านเพิ่มเติม
พบกับสินค้าพิเศษ เครื่องวัดเสียง SC-250
  เครื่องวัดเสียง SC-250
>> มาตรฐาน Calss 1
>>แยกความถี่ 1/1 และ 1/3
>>จอสี รูปแบบกราฟและตัวเลข
จอทัชสกรีน มาตรฐานสูง แยกหัวไมล์จากตัวเครื่องได้ ระบบบันทึกข้อมูลในตัวเครื่อง รองรับ WiFi/Bluetooth
รองรับการวัดเสียงสะท้อน (NC)

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 097-919-7311
#เครื่องวัดเสียง #Class1 #Sound Level Meter #SC-250
อ่านเพิ่มเติม
HOT PRODUCT เครื่องวัดเสียง Model 43 Class 1
  >> เครื่องวัดเสียง Pulsar Model 43 Class 1 <<
>>ช่วงตรวจวัด 20-140 dBA จอสี OLED มาตรฐานสูง รองรับมาตรฐาน เสียงรบกวน ปี 2565
>>รับประกัน 1 ปี พร้อมเครื่องสำรองใช้หากเครื่องมีปัญหา บริการหลังการขายที่รวดเร็ว พร้อมปรึกษาการใช้งาน
>>กระเป๋ากันน้ำ 100% ทำด้วยวัสดุอย่างดี แข็งแรง กันกระแทก รูปทรงทันสมัยเหมาะกับการใช้งาน

**สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมที่ 097-919-7311
#เครื่องวัดเสียง #IEC61672 #Sound Level Meter #Pulsar #Model43
อ่านเพิ่มเติม
Mr.Fanlri และ Mr.Victor จากแบรนด์ Dr.Fodisch
  Mr.Fanlri และ Mr.Victor จากแบรนด์ Dr.Fodisch ประเทศ เยอรมัน
เข้ามาร่วมพูดคุยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เช่น เครื่องตรวจวัดมลพิษ
ระบบการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่อง
เป็นการติดตั้งระบบสำหรับตรวจติดตามผล
การตรวจวัดมลพิษทางอากศ เก็บบันทึก และ รายงานผลการตรวจวัด
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กับทางบริษัทนีดีสฯ

#ระบบตรวจวัดมลพิษในปล่อง #ระบบตรวจวัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..
สายที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ ”Direct Call” >> 063-205-9342
อ่านเพิ่มเติม
Mr.Simon จากแบรนด์ Pulsar
  Mr.Simon Supplier จากแบรนด์ Pulsar จากประเทศ อังกฤษ
เข้ามาร่วมพูดคุยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เช่น เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดเสียงสะสม
และ เครื่องสอบเทียบความถูกต้อง
เครื่องวัดเสียงระดับเสียงตามมาตรฐานยุโรป ระแจ้งเตือน เมื่อเสียงดังเกินกำหนดเหมาะสม
ทั้งสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังและเงียบ มีแสงสว่างขึ้น เมื่อเสียงเกินค่าที่กำหนด ติดตั้งง่ายใช้งานง่าย
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กับทางบริษัทนีดีสฯ

#เครื่องวัดเสียง #เครื่องวัดเสียงสะสม #เครื่องสอบเทียบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...
สายที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ ”Direct Call” >> 063-205-9342
อ่านเพิ่มเติม
Hot Pro...เครื่องวัดเสียง Model 45 Class 1
  HOT Promotion..ราคาดีที่สุดเมื่อเทียบกับสเป็คและคุณภาพการใช้งาน ตอบสนองการใช้งานอย่างมืออาชีพ
>>มาตรฐาน IEC61672-1: 2013 Class 1 และ แยกความถี่ 1/1 พร้อม บันทึกเสียงตรวจวัด
>>ช่วงตรวจวัด 20-140 dBA จอสี OLED มาตรฐานสูง รองรับมาตรฐาน เสียงรบกวน ปี 2565
>>รับประกัน 2 ปี พร้อมเครื่องสำรองใช้หากเครื่องมีปัญหา บริการหลังการขายที่รวดเร็ว พร้อมปรึกษาการใช้งาน
>>กระเป๋ากันน้ำ 100% ทำด้วยวัสดุอย่างดี แข็งแรง กันกระแทก รูปทรงทันสมัยเหมาะกับการใช้งาน

**สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม ที่ 084 752 8567
#เครื่องวัดเสียง #IEC61653 #Sound Level Meter
อ่านเพิ่มเติม
HOT PRODUCT >> TM-380 Multi IAQ Monitor
  >>เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร
>>ตรวจวัด 5 พารามิเตอร์
>>วัดฝุ่น PM2.5 และ PM-10
>>วัดอุณหภูมิ และ ความชื้น
>>วัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

**สนใจติดต่อ 084 752 8567
#IAQ Monitor
อ่านเพิ่มเติม
HOT PRODUCT>> เครื่่องวัดปรอทในปล่องแบบต่อเนื่อง
  Continuous Mercury Monitoring System 
ระบบ CVAF method (Cold Vapor Atomic Fluorescence)
ตรวจวัดปรอทในปล่องช่วง 0-5 ไมโครกรัมต่อลุกบาศก์เมตร ตามมาตรฐาน EN 15267
ตรวจวัดค่าต่ำสุดที่ระดับ 0.02 ไมโครกรัมต่อลุกบาศก์เมตร
ได้รับการรับรองระบบตรวจวัด TUV และ MCERTS (QAL3)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...
สายที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ ”Direct Call” >> 081-613-7665
อ่านเพิ่มเติม

 
 

Best Quality We care

เราพร้อมดูแลลูกค้า ด้วยเครื่องมือคุณภาพและบริการที่ดี ด้วยทีมงานที่ใส่ใจลูกค้า
และนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม  ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015


 

 

 

 
OUR TEAMS  
ติดต่อสอบถามราคา ตารางการเช่า จองเครื่องมือตรวจวัด ได้เลยค่ะ

ปานทิพย์ ปานยิ้ม (ผึ้ง) # 084-752-8567
ประสานงานเช่าเครื่องมือ

พร้อมให้คำปรึกษา เครื่องมือตรวจวัดทางด้านสิ่่งแวดล้อม

ดิเรก จั่นเรือง #089-811-3617
สอบถามข้อมูล รายละเอียดเครื่องมือ

ติดต่อสอบถามราคาเครื่องมือได้เลยค่ะ

ปาริตา อินนอก (ฝน) #097-919-7311
ประสานงานขายเครื่องมือ

ติดต่อสอบถามงานซ่อมบำรุงเครื่องมือได้เลยค่ะ

ธัญพิชชา (ฟาง) # 097-046 1723
ประสานงานซ่อมบำรุงเครื่องมือ

 
 


OUR PARTNERS

 

cesva Tenmars ap buck BSWA Tech
Turnkey Envea Envi SA PCME Dr-foedisch
apex inc staplex Gasclip safegas
MRU Bridge-analyzers Dyacon Enotec.com
Pulsar Instruments Gasmet Critical-environment Miniporefilters
Dynoptic

 

 
 
NEEDISS SUPPLY INSTRUMENT Co., Ltd.
  536 ซอยบางแค7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
  Phone : 02-802-3980-2
  Mobile : 081-613-7665
  Fax : 02-802-3988
  Email : info@neediss.com

Solution
  Home
  About us
  Products
  NEWs
  Contact us
Service
  Neediss rental
  Tesing by EVL
  Service teams